Yaşlanmak ve Eskimek
Modern endüstriyel çağ başladığından itibaren insanın varlığına ilişkin iki temel kavram hayatiyetini kaybetmeye başlamıştır; Yaşlanmak ve eskimek.


İnsan doğası gereği doğar büyür ve yaşlanırken eşyalarda zaman içerisinde kullanılarak eskirlerdi. Günümüzde ise modern tıbbın imkânları da kullanılarak yaşlılık, ya ertelenmeye ya da bir şekilde kamufle edilmeye çalışılmaktadır.
geleneksel ahşap tekniği kündekari ile imal edilmiş
 ahşap kapı şahit olduğu onlarca yıllık hatırayı üzerinde taşıyor


Eşyalar ise petrokimya ham maddesi ile üretildiklerinden eskimemektedirler. Kırılıyor atılıyor yenileri ile değiştiriliyor ancak eskimiyorlar.

Bu haliyle insanın en temel fani oluş hakikati günlük hayatından çıkarılarak üzeri örtülmektedir.

Son dönemlerde bütün bu üretim ve yaşam biçimlerine rağmen birçok doğal malzeme ile üretilen eşyalara hatırı sayılır yönelim olduğu su götürmez bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tam da bu noktada Gugar Wood insanın doğasına pek yakın bir malzeme olan ahşabı temel üretim malzemesi seçerek bir takım tasarım ürünü eşyalar üretmektedir. Her ne kadar üretim ve pazarlama teknikleri açısından modern endüstriyel araçları kullanıyor olsak dahi üretime esas teşkil eden malzememiz doğal ahşap işimizin otantik bir hüviyet kazanmasında yeterli bir etken olduğunu kabul edebiliriz.

Son dönemlerdeki doğal ahşaba yönelişi sadece estetik tercihlerle açıklamak yeterli bir izah olmayacaktır. Fani bir varlık insanın bu haline eşlik eden eskiyen ve kendisi gibi fani olan eşyalara olan teveccühünü birazda bu yönüyle görmekteyiz.

Eskiyerek üzerinde birçok hatırayı taşıyan eşyalar bizi tarihimize geleneğimize hafızamıza aslımıza götürürler.

Gugar Wood Hakkında:

Her şey hayatın geçiciliğine değmekle başladı. Geçip giden ömrümüzde güzel şeyler yapma isteği bizi ahşap ile buluşturdu. Bin dokuz yüz doksan dokuz yılında Gezginler Ahşap Atölyesi olarak başlayan hikâyemiz yöremize ait iptidai bir gerecin (gugar) adıyla e-ticaret alanına giriş yaptı... "Yapıp ettiklerimiz "hiç yoktan iyidir".

Benzer İçerikler: